ШАГ літній табір

Плоцький ЗЗСО І-ІІ ступенів - філія Виноградівського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів зі структурним підрозділом дошкільної освіти Арцизької районної ради Одеської області

   

Карантин

Модель організації освітнього процесу  за змішаною та дистанційною формами навчання  в  умовах карантину в Плоцькому закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів  

 

Модель організації освітнього процесу в Плоцькому ЗЗСО І-ІІ ступенів  в умовах адаптивного карантину («зеленого», «жовтого», «помаранчевого» та «червоного» рівнів небезпеки):

- є індивідуальною , враховує та відображає специфіку та реальні можливості закладу;

- раціонально поєднує різні форми навчання: очну, дистанційну, змішаний формат (очно-дистанційну);

- гарантує збереження неперервності освітнього процесу;

- спрямована на безпеку учасників освітнього процесу (мінімізацію ризику інфікування здобувачів освіти та педагогічних працівників, дотримання їх соціального дистанціювання, уникнення перевантаження учнів для збереження їхньої імунної системи);

- забезпечує засвоєння учнями знань, набуття вмінь, формування компетентностей, які визначені у Державних стандартах та навчальних програмах;

- забезпечує соціалізацію дітей (окрім «червоного» рівня).

 

Пріоритетна форма організації освітнього процесу відповідно до рівня небезпеки:

«зелена зона» - освітній процес здійснюється наближено до «звичайного» формату за очною формою навчання;

- «жовта» та «помаранчева зони» - перевага надається змішаному формату (частково – за очною, частково – за дистанційною формою);

- «червона зона» - проводиться дистанційне навчання

 

Традиційне навчання передбачає класно-урочну організацію навчання.

 

Змішане навчання – це поєднання онлайн та офлайн-навчання у один ланцюжок, що творить «навчальний досвід» учня та самодостатній логічний курс чи предмет. При змішаному навчанні інструкції/теорія, яку учень опрацьовує онлайн (чи то у формі самостійного прочитання матеріалів, чи при перегляді демонстраційних відео, чи при перегляді відеозапису лекції вчителя, чи у формі гри), знаходять своє застосування офлайн (тобто у приміщенні школи під час занять). Всі активності та заняття, що відбуваються в школі мають поєднуватись та на практиці закріплювати знання, здобуті учнем при самостійній роботі онлайн.

 

Дистанційне навчання – це розплановане навчання, яке прострово розподілене та вимагає особливим чином організованого навчального матеріалу, особливих методів викладання, спілкування засобами електронних та інших технологій, а також особливої організації та адміністрування.

 

 

Модель

навчального

процесу

Опис

Зона/

Онлайн-складова

Матеріальне забезпечення

Традиційне

навчання

Заклад працює за затвердженим режимом роботи

Навчальні матеріали подаються в усній або письмовій формі, у тому числі з використанням цифрових технологій;

навчальна взаємодія (синхронна офлайн) відбувається у класі;

асинхронна онлайн-взаємодія здійснюється за потреби для персоналізованого навчання;

для дітей, що хворіють, доцільно передбачити онлайн-консультації (синхронний онлайн)

Зелена  зона

Платформа як середовище доставки контенту: вчитель розміщує деякі матеріали, надає учнями доступ та методичні рекомендації щодо використання для повторення, закріплення матеріалу очного навчання

Заклад підключено  до мережі Інтернет;

Забезпечення покриття   зони  Wi-Fi - 75% 

Змішане навчання

Очна форма та мережеві технології, коммуникаційне  програмне забезпечення  Zoom використовуються не тільки для доставки навчального матеріалу, але й для виконання завдань, співпраці та іншої навчальної взаємодії. Застосовується синхронна та асинхронна форми онлайн-навчання.

1.                  Навчання у І  зміну(за рахунок ущільнення робочого часу та навчального матеріалу)

2.                  Модульне навчання (за рахунок ущільнення навчального матеріалу)

3.                  Очне навчання організується для учнів початкової школи, першого та випускного класів, для решти учнів — для навчання природничих дисциплін (від 30 до 50 % передбачених уроків на тиждень: для консультацій та інтерактивної колаборації

Жовта зона

Синхронна онлайн-взаємодія: консультування (за запитом чи за розкладом), оцінювання робіт

 

Обов’язкова вчасна (не відтермінована в часі) реакція вчителя на зворотний зв’язок з учнями (чи опрацьовані матеріали, чи виконане завдання, чи потрібна додаткова консультація)

-обладнано достатню кількість  шкільних приміщень для навчальної асинхронної  онлайн-взаємодії

 

 

-забезпечено дротовим інтернетом           (2 приміщення), використання Wi-Fi

Змішане навчання

Уся навчальна діяльність і доставка навчального матеріалу здійснюється за допомогою мережевих технологій та використання освітньої платформи. Очне навчання  передбачається  частково:

-в одному приміщенні не більше 10 осіб (розміщення по 1 за партою;  дистанція 1,5м)

- коригування навчального навантаження вчителів через необхідність готувати уроки для “очних” і “дистанційних” груп учнів під час поділу класів на групи для відвідування ними школи за порядком;

Помаранчева зона

Онлайн (асинхронна) взаємодія для пояснення нового матеріалу (запис відео, вебінарів тощо); постановки завдань лабораторних, практичних  робіт

-забезпечено дротовим інтернетом 1 приміщення, використання Wi-Fi

Дотримання нормативів наповнюваності класів учнів, які перебувають одночасно в одному приміщенні (середня наповнюваність класів у закладі-7 учнів)

Дистанційне

навчання

Заборона відвідування закладу освіти;

Максимальне використання відкритих освітніх ресурсів використання мережевих технології, коммуникаційне  програмне забезпечення  Zoom, Classroom,  Viber  використовуються для навчального матеріалу,  виконання завдань, співпраці та іншої навчальної взаємодії.

Червона зона

-забезпечено дротовим інтернетом 1 приміщення, використання Wi-Fi

 

Алгоритм режиму роботи з урахуванням особливостей приміщень, кадрових та технічної потужності закладу освіти

     Плоцький ЗЗСО І-ІІ ступенів  розташовано в одноповерховому приміщенні.

     Під час карантину заклад організовує свою роботу за класною системою навчання для 57 учнів.

     В класних кімнатах  збільшена відстань між партами.

     Під час перерв навчальні приміщення  провітрюються після кожного уроку.

     Перехід  учнів з кабінету в кабінет відсутній, за винятком уроків фізичної культури, інформатики.

     Для безпечного доступу всіх здобувачів освіти до закладу використовуються 2 окремих входи.  

     З метою забезпечення безпеки здоров`я учнів під час перерв, на стінах коридорів є розмітка двостороннього руху учнів.

     Безпосередньо  перед заняттями вчителі закладу кожного дня проводять опитування учнів про їх самопочуття.

     Входити або пересуватися всередині закладу можна тільки в масках або респіраторах.

Для учнів 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу дозволяється без використання захисної маски або респіратора (Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням короно вірусної хвороби (COVID-19)»)

     Маски для  вчителів та персоналу є  в достатній кількості.

     Для всіх учнів закладу (з 1 – 9 класи)  створені групи  в соцсетях VIBER та на платформах ZOOM, CLASSROOM.

     Прийом учнів  до закладу починається з 7.50 годин за окремими графіками.

     Вчителями  та іншими працівниками закладу  систематично  проводиться  на вході  скринінг  температури.  Якщо температура    вище  37,2 С -  працівники на роботу не  допускаються.

     У випадку   температури  37,2 С и вище у учня  закладу, медичний працівник і класний керівник   повідомляють  про це батьків та відправляють  учня до дому, де йому організують  дистанційне навчання з усіх предметів на платформі групи  VIBER.

     Забороняється батькам і всім стороннім заходити всередину навчальних приміщень. 

     Їдальня  працює  в особливому режимі, без самообслуговування. 

     Відстані між столами -  1,5 метра,  допустиме розсадження-по чотири учні за стіл.

     

ПАМЯТКА 

 

Учителі

Учні

Батьки

Перед початком робочого дня

Проведення термометрії безконтактним термометром

Проведення опитування учасників освітнього процесу щодо їх самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби

Забороняється допуск до закладу освіти батьків або супроводжуючих осіб, крім осіб, які супроводжують осіб з інвалідністю

Протягом дня

Суворо дотримуватися маршрутів руху в приміщенні закладу

Вхід до приміщення дозволяється при наявності захисної маски або респіратора (одна захисна маска на три години)

Після кожного зняття ЗІЗ ретельно вимити руки з милом або обробити антисептичним засобом

Збір використаних ЗІЗ – централізовано в окремі контейнери

Обмеження проведення масових заходів

За можливості забезпечити проведення занять з окремих предметів на відкритому повітрі

Проводити провітрювання після кожного навчального заняття впродовж не менше 10 хвилин