ШАГ літній табір

Плоцький ЗЗСО І-ІІ ступенів - філія Виноградівського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів зі структурним підрозділом дошкільної освіти Арцизької районної ради Одеської області

   

Програма національного -патріотичного виховання у закладі освіти

   Мета національно - патріотичного виховання: формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави.

Напрями роботи з національно - патріотичного виховання:

•формування патріотизму, відповідальності за

    долю нації, держави;

•виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої потреби бути громадянином України;
•формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, Прапора, Гімну України;
•збереження і продовження українських культурно-історичних традицій;
•виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії;
•формування національної свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, родини, народу;
•формування соціальної активності;
•виховання правової культури особистості;
•формування й розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей;
•формування в учнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху;
•сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
•виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській діяльності.

 

Принципи патріотичного виховання:

•принцип національної свідомості;
• принцип само активності й саморегуляції;
•принцип поліокультурності ;
•принцип соціальної відповідності ;
•принцип історичної і соціальної пам’яті ;

принцип між поколінної наступності.

 

Етапи впровадження  національно патріотичного виховання:

- інформаційно-пропагандистський;

-інформаційно-пошуковий;

-практично-діяльнісний;

-діагностико-коррективний;

-системно-узагальнюючий.

 

Серед інноваційних форм, методів та технологій у виховній роботі з учнями в нашій школі використовуємо такі:

•«круглі столи»;
•брейн-ринги;
•віртуальні подорожі;
•козацькі розваги;
•огляди-конкурси;
•лицарські турніри;
•тематичні та благодійні акції;
•уроки Пам’яті;
•флешмоби;
•учнівське самоврядування.